Η γραφειοκρατία και η οικονομική εξάρτηση των Δήμων-Λύση του προβλήματος

Τα προβλήματα της γραφειοκρατίας και της οικονομικής εξάρτησης των Δήμων

Το προσωπικό της αυτοδιοίκησης, αιρετό και υπηρεσιακό, καλείται συχνά να παλέψει με το «τέρας της γραφειοκρατίας» για να τελειώσει μια απλή εργασία, όπως η συντήρηση ενός πάρκου ή ενός δρόμου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Πεδίου του Άρεως, ενός πάρκου που θα έπρεπε να λειτουργεί ως όαση σε μια πόλη όπως η Αθήνα, που ο αστικός ιστός έχει σχεδόν εξαφανίσει το φυσικό περιβάλλον. Στο συγκεκριμένο πάρκο, που παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, κυρίως γιατί η ευθύνη για τη συντήρηση και λειτουργία του είναι κατακερματισμένη σε διάφορους φορείς, ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει αρμοδιότητα και δεν μπορεί να επέμβει. Το πρόβλημα της πολυαρχίας και συνολικής ανευθυνότητας παρουσιάζεται συχνά και στο οδικό δίκτυο της πόλης με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη συντήρηση και αποκατάσταση.

Οι φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού των δήμων συχνά δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών. Η οικονομική εξάρτηση των δήμων από την κεντρική διοίκηση αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ποιοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων. Δηλαδή οι δήμοι, ενώ καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα πλήθος αρμοδιοτήτων οι πόροι που διαθέτουν προς το σκοπό αυτό συχνά δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτει επίσκεψη σε ηλικιωμένους μόνο μια φορά την εβδομάδα, ενώ υπάρχουν άτομα που χρειάζονται καθημερινή παρακολούθηση στην πρόσληψη των φαρμάκων τους.

Λύση

Παρά το γεγονός ότι οι δήμοι απολαμβάνουν βάσει του Συντάγματος διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, αυτή περιορίζεται στη διαχείριση των πόρων που λαμβάνουν από το κεντρικό κράτος, ενώ τα ίδια έσοδά τους δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους. Η χρόνια εξάρτηση των δήμων από το κεντρικό κράτος, έχει καταστήσει τους δήμους σε μεγάλο βαθμό «παιδιά» που τα χαρακτηρίζει η ανωριμότητα. Η παραχώρηση στους δήμους των εσόδων από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Ά. (Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων) αφενός θα κάνει τους δήμους πιο υπεύθυνους στη διαχείριση των οικονομικών τους, αφετέρου επιτρέπει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της δράσης τους από τους ίδιους τους δημότες. Έτσι, η λογοδοσία ενισχύεται καθώς κάθε πολίτης θα μπορεί να βλέπει άμεσα εάν οι φόροι που πληρώνει επιστρέφουν σε αυτόν με τη μορφή παροχών έργων και υπηρεσιών.

Ζακ Λεβής

Προϊστάμενος του Τομέα Οικονομικών στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου.

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Αθηνών με τον συνδυασμός του Κώστα Μπακογιάννη “Αθήνα ψηλά”

Πηγη : simeraonline.gr